JS-闭包

    function createFunctions(){
      var result = new Array();
      for (var i=0; i < 10; i++){
        console.log(i + ' --- 初始化循环');
        result[i] = function(){
          console.log(i +' --- 匿名函数返回');
          return i;
        };
      }
      // 匿名函数中还引用了 i ,return后,并不会销毁
      return result;
    }
    // 初始化的时候,在createFunctions 中,
    // i还是被引用着,并不会随着函数返回而销毁
    var funcs = createFunctions();
    console.log(funcs);
    //every function outputs 10
    for (var i=0; i < funcs.length; i++){
      console.log(funcs[i]() + '--外层循环');
    }
    function createFunctions(){
      var result = new Array();
      for (var i=0; i < 10; i++){
        result[i] = function(num){
          // 此处会一直引用 num ,不会销毁 num
          return function(){
            return num;
          };
        }(i); // 每次循环都把 i 的值传递给 num
      }
      return result;
    }
    var funcs = createFunctions();
    //every function outputs 10
    for (var i=0; i < funcs.length; i++){
      console.log(funcs[i]() + " ---外层循环");
    }